Επισκευθείτε μας
Ελ. Βενιζέλου 335
176 74 , Καλλιθέα
Τηλεφωνήστε μας
210 9408909
6945 893837
Στείλτε μας μήνυμα
panmak335@gmail.com
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο 8:00-12:00

ποιό τεστ κοροναιού χρειάζομαι;

Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δώσει πολλές οδηγίες για τον έλεγχο της πανδημίας COVID-19. Αυτό όμως που επαναλαμβάνουν συνέχεια απο τον ΠΟΥ ειναι :

τεστ, τεστ, τεστ!

Ακούμε γύρω μας για νέα τεστ, μοριακά τέστ, 15λεπτα τεστ, 45λεπτα τεστ, τεστ RNA, τεστ αντιγόνου, τεστ αντισωμάτων  και δημιουργείται μια σύγχυση, τι σημαίνει το καθένα και πότε το χρησιμοποιούμε, πόσο αξιόπιστο είναι και πώς αξιολογείται το κάθε αποτέλεσμα.

Ας τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.

Κατ’ άρχήν το βασικό γνώρισμα για την αξιοπιστία και την ποιότητα ενός οποιουδήποτε διαγνωστικού τέστ που κυκλοφορεί , είναι να έχει έγκριση από εθνικούς η διεθνείς οργανισμούς όπως

FDA approved η CE- IVD

που σημαίνουν το πρώτο  έγκριση από τον Food and Drugs Administration(USA), το δεύτερο έγκριση Ευρωπαικής Ενωσης.

Aν κάποιο τεστ δεν έχει αυτές τις εγκρίσεις δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ανεξάρτητων οργανισμών για την αξιοπιστία του.

Κάποια εργαστήρια επειδή το κόστος των αντιδραστηρίων ειναι υψηλό, έχουν αναπτύξει δικές τους in house διαδικασίες για την ανίχνευση του RNA του ιού. Η αξιοπιστία τότε εξαρτάται από την εμπειρία και τις γνώσεις του εργαστηρίου σε τέτοιου είδους μεθοδολογίες.

Τα τεστ για τον κοροναιό που αναπτύχθηκαν εξ ανάγκης πολύ γρήγορα το τελευταίο τετράμηνο είναι αρκετά και διαφορετικά και είναι δύο κατηγοριών.

Τα μοριακά όπου ανιχνεύουμε το RNA του ιού και τα ορολογικά. Ξεχωριστή κατηγορία είναι τα γρήγορα τεστ.

Μοριακός έλεγχος με Real time PCR για ανίχνευση του ιού

Είναι το Gold test για την ανίχνευση αφού ανιχνεύει το RNA του ιού.

Εχει την μεγαλύτερη αξιοπιστία ευαισθησία και ειδικότητα για την διάγνωση ασθενών η φορέων του ιού.

Η επιτυχία της εξέτασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, ο  ειδικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, οι ειδικές συνθήκες απομόνωσης και ελέγχου, το εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου και η σωστή λήψη των δειγμάτων.

Ο χρόνος εκτέλεσης της εξέτασης είναι περίπου 3 ώρες αλλά τελευταία αναπτύχθηκαν συσκευές και αντιδραστήρια που μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο σε 15-45 λεπτά.

Συνήθως ανιχνεύει τον ιό με την έναρξη των συμπτωμάτων αλλά αρκετοί επιστήμονες συνιστούν σε κάποια περιστατικά  την επιβεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος μετά από λίγες μέρες.

Ορολογικός έλεγχος αντισωμάτων του ιού

Ειναι εξετάσεις όπου δεν ανιχνεύεται ο ίδιος ο ιός αλλά αντισώματα έναντι του ιού.

Η προσβολή ενός ατόμου από τον ιό προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων από το ανοσιακό σύστημα για να τον καταπολεμήσουν.

Τα αντισώματα  ανιχνεύονται κυρίως μετά την λοίμωξη και δεν είναι χρήσιμα για άμεση διάγνωση, είναι χρήσιμα όμως για να διαπιστώσουμε ποιός έχει ανοσοποιηθεί

Το πόσο μετά ανιχνεύονται, εξαρτάται από το ανοσιακό σύστημα του κάθε οργανισμού ωστόσο κατά μέσο όρο χρειάζονται απο 10 ημέρες και πάνω μετά την επαφή σε ένα ανοσιακό σύστημα που λειτουργεί φυσιολογικά.

Συνήθως εμφανίζονται  σε πρώτη φάση τα IgM και στην συνέχεια τα  IgG αντισώματα.

Μια αξιόπιστη μεθοδολογία για τα αντισώματα είναι ο έλεγχος στο αίμα με χημειοφωταύγεια (CLIA) όπου η ευαισθησία εφόσον γίνουν και τα 2 αντισώματα IgG και IgM μπορεί να φτάσει το 97%.

Ο έλεγχος των αντισωμάτων δεν προσφέρεται για την διάγνωση της νόσου COVID-19 αλλά είναι χρήσιμος για να διαπιστώσουμε εκείνους που έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό με συμπτώματα η χωρίς συμπτώματα.

Επίσης είναι χρήσιμα τεστ για επιδημιολογικούς, ερευνητικούς και σκοπούς δημόσιας υγείας.

Γρήγορα Τέστ ανοσοχρωματογραφίας για ανίχνευση αντισωμάτων η αντιγόνου

Είναι 10λεπτα τεστ που εκτελούνται επί τόπου, χωρίς να χρειάζεται συνήθως ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

Γενικώς δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο τα προηγούμενα, έχουν χαμηλότερη ευαισθησία και δεν έχουν έγκριση διεθνών οργανισμών επιστημονικής πιστοποίησης τουλάχιστον προς το παρόν ωστόσο σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται για μαζικούς ελέγχους.

Διαγνωστικά αυτό που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο είναι το γρήγορο τεστ για την ανίχνευση αντιγόνου του ιού ακόμα και με χαμηλότερη ευαισθησία ως screening test.

Τα τεστ των αντισωμάτων όπως προείπαμε δεν βοηθούν στην διάγνωση αλλά χρησιμοποιούνται και αυτά για επιδημιολογικούς σκοπούς.

Συμπέρασμα

Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης RNA του ιού ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ελεγχος αντισωμάτων IgG & IgM για να διαπιστώσουμε ποιοί έχουν νοσήσει 10 ημέρες και πίσω.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΟΡΟΝΑΊΟΥ

 

     ΧΡΟΝΟΣ  /

                  ΕΙΔΟΣ ΤΕΣΤ

 

 

           ΜΟΡΙΑΚΟΣ

             ΕΛΕΓΧΟΣ  

    

           ΕΛΕΓΧΟΣ

      ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

 

      Περίοδος επώασης

        ( 1η – 14η ημέρα )

 

               

                    ( -/+ )

 

            

                  ( – )

 

      Νόσηση ή φορέας

     χωρίς συμπτώματα

        ( 5η – 14η ημέρα )

 

 

                   ( + )

 

 

                  ( – )

 

           Ανοσοποίηση

              >10η ημέρα

 

 

 

                 ( +/- )

 

 

                  ( + )

  • 1η ημέρα θεωρείται η ημέρα επαφής-μόλυνσης με τον ιό.
  • Τα όρια των ημερών είναι ενδεικτικά καθώς υπάρχει αλληλοκάλυψη και διαφορετικοί χρόνοι επώασης, νόσησης και ανοσοποίησης ανάλογα με το ανοσοποιητικό σύστημα και τις υποκείμενες νόσους.
  • Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης RNA του ιού από ρινικό επίχρισμα
  • Ελεγχος αντισωμάτων με ELISA ή CLIA στο αίμα.