Επισκευθείτε μας
Ελ. Βενιζέλου 335
176 74 , Καλλιθέα
Τηλεφωνήστε μας
210 9408909
6945 893837
Στείλτε μας μήνυμα
panmak335@gmail.com
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο 8:00-12:00

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

CHECK-UP ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1.  ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, TKE,  γλυκόζη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σίδηρος, φερριτίνη, τρανσαμινάσες(2), κρεατινίνη, ασβέστιο, αλκαλική φωσφατάση, TSH, γενική ούρων
* Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος(πλακάκι) και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

2.   ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γλυκόζη, ουρία, ουρικό, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, αθυρωματικός δείκτης,  τρανσαμινάσες(2), γGT, κρεατινίνη, γενική ούρων,
* Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος(πλακάκι) και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

3.   ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, γλυκόζη, HbA1c, ουρία, ουρικό, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, HDL, LDL, VLDL, αθυρωματικός δείκτης, τρανσαμινάσες(2), κρεατινίνη, ολικές πρωτείνες, αλβουμίνες, σφαιρίνες, CPK, Kάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, TSH , 25-ΟΗ-βιατμίνη D, γ. Ούρων                            * * Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος(πλακάκι) και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

4.  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, γλυκόζη, HbA1c, ουρία, ουρικό, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, HDL, LDL, VLDL, αθυρωματικός δείκτης, τρανσαμινάσες(2), κρεατινίνη, ολικές πρωτείνες, αλβουμίνες, σφαιρίνες, CPK, Kάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, TSH , Hλεκτροφόρηση πρωτεινών, Αιμοσφαιρίνη κοπράνων, 25-OH-βιταμίνηD, γ. ούρων

*στους άνδρες επιπλέον PSA (15 ευρώ)

*ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκόπηση περιφερικού αίματος (πλακάκι) και ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γλυκόζη, σίδηρος, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τρανσαμινάσες(2), CPK

2.  ΜΕΣΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, γGt, CPK, LDH, χοληστερίνη, τρανσαμινάσες(2), τριγλυκερίδια, HDL, LDL, σίδηρος, φερριτίνη, Κάλιο, Νάτριο, Β12, TSH

3. ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες(2),γGt, CPK, τρανσαμινάσες(2), χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σίδηρος, φερριτίνη, ΤΙΒC, κορεσμός τρανσφερίνης, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο, Β12, φυλλικό οξύ, κορτιζόλη, τεστοστερόνη, TSH, 25-OH-βιταμίνη D

*όλοι οι έλεγχοι περιλαμβάνουν μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος (πλακάκι) και ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ

1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

γλυκόζη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, CRPποσοτικό, Lp(a), ινωδογονο, TSH ινσουλίνη, HOMA-IR, αθυρωματικός δείκτης TC/HDL-C

2.  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

γλυκόζη, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια,HDL, LDL, Apo A, Apo B, Lp(a), TSH, CRPποσοτικό, ομοκυστείνη, ινσουλίνη, HOMA-IR, αθυρωματικός δείκτης

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL,
LDL, ALT, AST, CPK, αθυρωματικός δείκτης

4.  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γενική ούρων, γλυκόζη, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, Κάλιο, Νάτριο, ρενίνη, αλδοστερόνη, κορτιζόλη, VMA, κατεχολαμίνες ούρων, μετανεφρίνη ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Γ.αίματος, αιμοπετάλια, γ.ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, αθυρωματικός δείκτης, Κάλιο, Νάτριο.

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

1.  ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Γλυκόζη νηστείας
Γλυκόζη 2h μετά λήψη 75 gr γλυκόζης (σε φαρμακευτικό χυμό)

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c

ινσουλίνη

Αντίσταση στην ινσουλίνη HOMA-IR

2.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Γλυκόζη νηστείας
HbA1c
Μικροαλβουμίνη ούρων
Ουρία
Κρεατινίνη
Κάλιο-Νάτριο                                                                                                                                                                            χοληστερινη-τριγλυκεριδια                                                                                                                                                                  HDL-LDL
Γενική ούρων

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ-ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

1.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ     ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

PROTEIN-S
PROTEIN-C
ANTITHROMBINE

APC-RESISTANCE
FV-LEIDEN METAΛΛΑΞΗ R506Q
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ G20210A

2.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ (APS)

Το ΑΡS αποτελεί επίκτητη θρομβοφιλική διαταραχή ανοσολογικού τύπου και οφείλεται στην παρουσία αντιφωσφολιπιδι-κών αντισωμάτων (aPLs)

Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG
Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG(β2GPΙ Ab IgG)
•  Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM(β2GPΙ Ab IgΜ)

3.
ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ    ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

Oi γεννετικοί παράγοντες που ελέγχονται είναι η εξής:

FV Leiden (G1691A,R506Q),  η μετάλλαξη FV R (H1299R), η μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την Προθρομβίνη (Prothrombin, PTH, Factor II) G20210GA, οι μεταλλάξεις MTHFR C677T και MTHFR Α1298C,  ο παράγοντα ΧΙΙΙ (Factor XIII V34L),  ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (Plasminogen Activator Inhibitor 1, PAI-1 4G/5G), ο πολυμορφισμός R3500Q στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Β (Apolipoprotein B, Apo B R3500Q) η απολιποπρωτεΐνη Ε διαθέτει τρεις διαφορετικές ισομορφές Ε2, Ε3 και Ε4 (Apolipoprotein E, Apo Ε E2/E3/E4), η μετάλλαξη -455G>A στο γονίδιο του β-ινωδογόνου (beta-Fibrinogen, FGB -455G>A), η ισομορφή HPA1b (Human Platelet Antigen 1, HPA1a/b, GpIIIa, integrin beta 3 L33P), το γονίδιο του μετατροπέα της αγγειοτενσίνης {I/D Angiotensin-Converting Enzyme, ACE 287 bp insertion/deletion (I/D)} , η μετάλλαξη GPIa C807T (HPA5)

4.

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

-Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)

-Δραστικότητα  πρωτεΐνης C

-Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S(PrS)

-Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης

-Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

-Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden

Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPLs)

·   Αντιπηκτικό του λύκου (LA)

·   Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG

·   Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM

·   Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG (β2GPΙ Ab IgG)

·   Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM (β2GPΙ Ab IgΜ)

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

 

1.  ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γενική ούρων, ουρία, κρεατινίνη, σίδηρος, φερριτίνη, σάκχαρο, ομάδα-Rhesus, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, τεστ δρεπανώσεως, HbsAg, HCV, RPR, HIV 1&2, αντισώματα IgG-IgM ερυθράς, τοξοπλάσματος, CMV μεγαλοκυτταροιού, TSH
+
Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος αερόβια, αναερόβια, μικροσκοπική εξέταση,  Mucoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Χλαμύδια

2.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου τριμήνου

Α. PAP-A + Free β-hCG για στατιστική εκτίμηση χρωμοσωμιακών ανωμαλιών

B.  PAP-A + PlGF για την πρόληψη της προεκλαμψίας

 

3.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Υπάρχουν τρία επίπεδα εργαστηριακού ελέγχου για την κυστική ινωση

Α. Ανίχνευση μιας μετάλλαξης (DF-508) του γονιδίου CFTR ME κάλυψη περίπου 52-54 %

Β. Αλληλούχιση DNA γονιδιου CFTR(NGS) με κάλυψη περίπου του 99,6 %

Γ. Πλήρης γονιδιακός έλεγχος CFTR(NGS+ΜLPA) με κάλυψη 100 %

 

4.  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΧΕΙΑ

-Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)

-Δραστικότητα  πρωτεΐνης C (PrC)

-Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S (PrS)

-Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης

-Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

-Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden

-Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPLs)

·    Αντιπυκτικό του λύκου (LA)

·    Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG

·    Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM

·    Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG(β2GPΙ Ab IgG)

·    Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM(β2GPΙ Ab IgΜ)

 

4.  ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NIPT)

O μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (ΝΙPT) ειναι ενας έλεγχος των χρωματοσωμάτων του εμβρύου χωρίς επέμβαση.

Στόχος της εξέτασης ειναι να μειώσει στίς απολύτως απαραίτητες τον αριθμό των επεμβατικών δοκιμασιών, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν απο την διενέργειά τους.

Χρησιμεύει για την ανίχνευση των 3 συχνότερων χρωμοσωμικών ανωμαλιών

Σύνδρομο DOWN (τρισωμία 21),  Σύνδρομο EDWARDS (τρισωμία 18), Σύνδρομο PATAU (τρισωμία 13),
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δίδεται αξιόπιστο αποτέλεσμα και για το φύλο του εμβρύου.

Ο έλεγχος γίνεται την 9η εβδομάδα της κύησης με απλή αιμοληψία της μητέρας και τον έλεγχο του ελεύθερου κυττάρων εμβρυικού DNA που απομονώνεται απο το πλάσμα της εγκύου

Ελέγχονται οι γυναίκες υψηλού κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου δηλαδή :

-Ηλικία ανω των 35 ετών

-Παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα π.χ. αυξημένη αυχενική διαφάνεια

-Παθολογικό PAP-A

-Ιστορικό εγκυμοσύνης με χρωμοσωμική ανωμαλία

Πως θα διαλέξω το σωστό τέστ;

Σε μια τόσο σοβαρή εξέταση εχει σημασία η ευαισθησία και τα ποσοστά λάθους στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Εχει σημασία επίσης και η αξιοπιστία στην συμβουλευτική διαδικασία του αποτελέσματος.

Συνεπώς επιλέγουμε τέστ με το χαμηλότερο ποσοστό λάθους και την καλύτερη διαδικασία αξιολόγησης του αποτελέσματος.

ΤΟ ΙΑΤΡΕΊΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΓΕΝΝΕΤΙΚΉΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΗΝ VERITAS ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΊ ΤΟ ΤΈΣΤ VERIFI της ILLUMINA  (my prenatal)

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙ ΛΗΨΗΣ

      ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ η ΕΠΙ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα οιστρογόνων συνδέονται με αλλαγές στον αιμοστατικό μηχανισμό που επιφέρουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεβοθρομβοεμβολικών επιπλοκών (VTE), γεγονός που επιτείνεται σε γυναίκες με θρομβοφιλία.

Από το τέλος της δεκαετίας του ’60, σειρές επιδημιολογι-κών μελετών απέδειξαν ότι τα αντισυλληπτικά συνδέονται με 4 έως 7 φορές αύξηση του κινδύνου θρόμβωσης, στο γυναικείο πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η ορμονοθεραπεία υποκατάστασης, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά 2 έως 5 φορές.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

-Γενική εξέταση αίματος

– PT

-aPTT

-Δραστικότητα  αντιθρομβίνης (AT)

-Δραστικότητα  πρωτεΐνης C (PrC)

-Αντιγόνο  ελεύθερης  πρωτεΐνης S (PrS)

-Μετάλλαξη  G20210A της προθρομβίνης

-Αντίσταση  στην  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη C (APC-R)*

-Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden

 

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ HPV

Υπολογίζεται ότι 75-80% των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων θα έχουν μολυνθεί με κάποιον υπότυπο HPV μέχρι την ηλικία των 50 ετών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την ανίχνευση προκαρκινικών και καρκινικών δυσπλασιών του τραχήλου της μήτρας, συνιστάται ως έλεγχος πρώτης γραμμής για γυναίκες ηλικιών 30 έως 65, η εκτέλεση της Δοκιμασίας Παπανικολάου/κυτταρολογικής εξέτασης υγρής φάσης (PAP test/ Liquid based Cytology ) σε συνδυασμό με τη μέθοδο μέτρησης ιϊκού φορτίου για στελέχη HPV-HR (HPV DNA test). Επί απόδοσης αρνητικών αποτελεσμάτων, μπορούμε με ασφάλεια να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται σε HPV-HR για τα επόμενα 5 χρόνια.

Οταν εκτελείται μονομερώς, ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται σε HPV-HR για τα επόμενα 3 χρόνια/ για το διάστημα αυτό η ασθενής μπορεί να εφησυχαστεί και να αποφύγει περιττούς επανελέγχους, απολαμβάνοντας οικονομικά και συναισθηματικά οφέλη

– Μοριακός ελεγχος cobas® HPV DNA Test

 

3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΩΝ

    Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και καρκίνου των ωοθηκών.

Η πιθανότητα ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού οταν υπάρχουν επιβλαβείς μεταλλάξεις στα BRCA αυξάνουν την πιθανότητα του καρκίνου σε ποσοστά απο 38% εως 87% οταν η πιθανότητα στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 12%.

Οσον αφορά τον καρκίνο των ωοθηκών οι πιθανότητες αυξάνουν σε ποσοστό 17-63% οταν στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 1-2%.

Η στοχευμένη αλληλούχιση(sequencing) και ανάλυση των γονιδίων BRCA1&BRCA2 μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, στην αύξηση των πιθανοτήτων έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης και στον εντοπισμό μελών της οικογένειας με αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης των εν λόγω καρκίνων.

Η εξέταση για BRCA γίνεται με δείγμα σάλιου. Χρόνος εκτέλεσης 3 βδομάδες.

– My BRCA- Ελεγχος μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1-BRCA2

 

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Η κοιλιοκάκη με προκλητικό παράγοντα την γλουτένη, που περιέχεται στα σιτηρά, είναι αυτοάνοσο νόσημα, γενετικής προδιάθεσης, καθόλου σπάνιο, με η χωρίς κλινικά συμπτώματα. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ειδικές και ευαίσθητες εξετάσεις για την διαγνωστική προσέγγιση της νόσου.

1.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

– αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (tTG-IgA)
– αντισώματα έναντι απαμινωμένων πεπτιδίων γλοιαδίνης IgG (DGP-IgG)
– HLADQ8
– HLADQ2

2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

– αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (tTG-IgA)

– ολική ανοσοσφαιρίνη IgA
* υψηλά επίπεδα αντισωμάτων tTG-IgA πρέπει να επιβεβαιώνονται με έλεγχο αντισωμάτων ενδομυιου (ΕmA)

3.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ

– αντισώματα έναντι απαμινωμέν πεπτιδίου γλοιαδίνης IgG (DGP-IgG)
– αντισώματα εναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (tTG-IgA)

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

 

1. ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Στοχευμένη αλληούχηση γονιδίων (NGS) για 26 κληρονομικά καρκινικά γονίδια.

–       my BRCA HiRisk

2. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ-ΩΟΘΗΚΩΝ

–   My BRCA- Ελεγχος μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1-BRCA2

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

–  Μοριακός ελεγχος cobas® HPV DNA Test

4.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

–       ΗΕ4

–       Ca-125

–       CEA

5.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

– PSA

– Free-PSA (σε μέση αύξηση του PSA)

6.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

– Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπράνων

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β : HBsAg & HBc-Ab
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C : HCV-Ab
HIV
Ολικά αντισώματα Σίφυλης
Αντισώματα HerpesI&II IgM
Χλαμύδια (μοριακός έλεγχος με PCR)
2.  ΚΟΛΠΙΚΟ Η ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ

Χλαμύδια (τραχηλικό η ουρηθρικό)
Mucoplasma hominis (κολπικό η ουρηθρικό)
Ureaplasma urealiticum (κολπικό η ουρηθρικό)
Μικροσκοπική εξέταση κολπικού η ουρηθρικού επιχρίσματος
Kαλλιέργεια κολπικου η ουρηθρικού για κοινά μικρόβια , γονόκοκκο και μύκητες
3. ΕΛΕΓΧΟΣ HPV στον τράχηλο

–  Μοριακός ελεγχος cobas® HPV DNA Test