Τα μοριακά τεστ διάγνωσης COVID-19 είναι όλα ίδια ;

Η αύξηση της ζήτησης των μοριακών τεστ έχει δημιουργήσει μία πληθώρα επιλογών για τους εργαστηριακούς ελέγχους. Ασφαλώς όπως γίνεται σε όλους τους τομείς το ίδιο και με τα διαγνωστικά τεστ υπάρχουν διαφοροποιήσεις . Αυτές αφορούν τα θέματα τής δειγματοληψίας, τα θέματα της αναλυτικής διαδικασίας και του εξοπλισμού, την ποιότητα των αντιδραστηρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των […]