Επισκευθείτε μας
Ελ. Βενιζέλου 335
176 74 , Καλλιθέα
Τηλεφωνήστε μας
210 9408909
6945 893837
Στείλτε μας μήνυμα
panmak335@gmail.com
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο 8:00-12:00

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ

γλυκόζη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, VLDL, CRPποσοτικό, Lp(a), ινωδογονο, TSH ινσουλίνη, HOMA-IR, αθυρωματικός δείκτης TC/HDL-C
50 ευρώ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

γλυκόζη, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια,HDL, LDL,VLDL, Apo A, Apo B, Lp(a), TSH, CRPποσοτικό, ομοκυστείνη, ινσουλίνη, HOMA-IR, αθυρωματικός δείκτης
90 ευρώ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL,
LDL, ALT, AST, CPK, αθυρωματικός δείκτης
30 ευρώ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Γενική αίματος, αιμοπετάλια, γενική ούρων, γλυκόζη, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, Κάλιο, Νάτριο, ρενίνη, αλδοστερόνη, κορτιζόλη, VMA, κατεχολαμίνες ούρων, μετανεφρίνη ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων.
120 ευρώ

*όλοι οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Γ.αίματος, αιμοπετάλια, γ.ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, αθυρωματικός δείκτης, Κάλιο, Νάτριο.
48 ευρώ

ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ-ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Η θρομβοφιλία είναι κατάσταση υπερπηκτικότητας που προδιαθέτει σε θρόμβωση και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, κληρονομικών, επίκτητων, περιβαλλοντικών. Ενας στους έξη Ελληνες έχει κληρονομική προδιάθεση η οποία διαγνώσκεται από μεταλλάξεις η πολυμορφισμούς γονιδίων που κωδικοποιούν ορισμένους παράγοντες πήξεως του αίματος.

Ο κίνδυνος θρόμβωσης αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες

θρομβοφιλίας, αν και οι θρομβοεμβολικοί παράγοντες δεν συνεισφέρουν στον ίδιο βαθμό στις θρομβωτικές επιπλοκές.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι το ιστορικό θρόμβωσης στον ίδιο την ασθενή ή στην οικογένεια (σε συγγενή 1ου βαθμού και σε ηλικία <50 ετών).

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

PROTEIN-S
PROTEIN-C
ANTITHROMBINE

APC-RESISTANCE
FV-LEIDEN METAΛΛΑΞΗ R506Q
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ G20210A
120 ευρώ

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Το ΑΡS αποτελεί επίκτητη θρομβοφιλική διαταραχή ανοσολογικού τύπου και οφείλεται στην παρουσία αντιφωσφολιπιδι-κών αντισωμάτων (aPLs)

  • Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
  • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG
  • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
  • Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgG(β2GPΙ Ab IgG)

       •  Αντισώματα έναντι της β2 – γλυκοπρωτεϊνης Ι IgM(β2GPΙ Ab IgΜ)

50 €

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

μετάλλαξη FV Leiden (G1691A,R506Q)

μετάλλαξη FV R (H1299R)

μετάλλαξη στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την Προθρομβίνη (Prothrombin, PTH, Factor II) G20210GA,  μεταλλάξεις MTHFR C677T και MTHFR Α1298C

τo L αλληλόμορφο της μετάλλαξης V34L στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Παράγοντα ΧΙΙΙ (Factor XIII V34L)

τον αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (Plasminogen Activator Inhibitor 1, PAI-1 4G/5G)

ο πολυμορφισμός R3500Q στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Β (Apolipoprotein B, Apo B R3500Q)

Η απολιποπρωτεΐνη Ε διαθέτει τρεις διαφορετικές ισομορφές Ε2, Ε3 και Ε4 (Apolipoprotein E, Apo Ε E2/E3/E4).

Η μετάλλαξη -455G>A στο γονίδιο του β-ινωδογόνου (beta-Fibrinogen, FGB -455G>A)

η ισομορφή HPA1b (Human Platelet Antigen 1, HPA1a/b, GpIIIa, integrin beta 3 L33P),

το γονίδιο του μετατροπέα της αγγειοτενσίνης {I/D Angiotensin-Converting Enzyme, ACE 287 bp insertion/deletion (I/D)}

η μετάλλαξη GPIa C807T (HPA5)

180 ευρώ