Επισκευθείτε μας
Ελ. Βενιζέλου 335
176 74 , Καλλιθέα
Τηλεφωνήστε μας
210 9408909
6945 893837
Στείλτε μας μήνυμα
panmak335@gmail.com
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο 8:00-12:00

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Γλυκόζη νηστείας
Γλυκόζη 2h μετά λήψη 75 gr γλυκόζης

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c

ινσουλίνη

Αντίσταση στην ινσουλίνη HOMA-IR

*Ο έλεγχος περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

30 € (με παροχή φαρμακευτικού χυμού γλυκόζης)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Γλυκόζη νηστείας
HbA1c
Μικροαλβουμίνη ούρων
Ουρία
Κρεατινίνη
Κάλιο                                                                                                                                                                                                     Νάτριο
Γενική ούρων
*ο έλεγχος περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

45 €