Αλλεργιογόνα Ιmmunocup

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Δεν υπάρχει δοκιμασία «χρυσό πρότυπο» (gold standard) για την μέτρηση των αλλεργιογόνων. Υπάρχει όμως μια τάση, από τους περισσότερους αλλεργιολόγους, προτίμησης της τεχνολογίας  ImmunoCAP.  

Η μέθοδος ImmunoCAP είναι ενζυμική ανοσοδοκιμασία φθορισμού (fluorescence enzyme immunoassay, FEIA) και έχει σχεδιαστεί για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής IgE. Το σύστημα CAP FEIA χρησιμοποιεί τεχνολογία όπου το αλλεργιογόνο ενδιαφέροντος συνδέεται ομοιοπολικά με ένα υδρόφιλο πολυμερές φορέα, εγκλεισμένο σε μια κάψουλα, η οποία δεσμεύει όλη την ειδική IgE έναντι του μεμονωμένου αλλεργιογόνου στο δείγμα. Η ειδική IgE για κάθε αλλεργιογόνο ανιχνεύεται απευθείας με ένα συνδυασμό πολυκλωνικών και μονοκλωνικών αντι-IgE (Fc) αντισωμάτων επισημασμένων με β-γαλακτοσιδάση, παράγοντας φθορισμό.

Η τεχνολογία του ImmunoCAP παρέχει την ικανότητα δέσμευσης περισσότερου αντιγόνου από τα συμβατικά  συστήματα, λόγω μιας διευρυμένης επιφάνειας δέσμευσης, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό δέσμευσης του ειδικού IgG αντισώματος, διασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο ευαισθησίας για τη ειδική IgE για συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. 

Η κλινική απόδοση του ImmunoCAP, όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή, εκφράζεται ως ευαισθησία, που κυμαίνεται από 84-95% και ειδικότητα, που κυμαίνεται από 85-94%. 

Στην κλινική πρακτική, ως όριο αποκοπής χρησιμοποιείται το 0,35 KU/L. Τα αποτελέσματα που είναι >0,35 KU/L, βάσει των επιπέδων της ειδικής IgE, κατανέμονται και χαρακτηρίζονται σε έξι κατηγορίες.    

Η χρήση του ImmunoCAP Complete Allergens ή ImmunoCAP Allergen Components (συστατικών) για τον προσδιορισμό της παρουσίας ειδικών IgE αντισωμάτων προσφέρει μια ευρεία γκάμα αλλεργιογόνων για την αξιόπιστη διάγνωση ασθενών με υποψία αλλεργίας. 

Όπως σε όλες τις διαγνωστικές δοκιμές, μια οριστική κλινική διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα μιας μεμονωμένης δοκιμής. Η διάγνωση της αλλεργίας πρέπει να βασίζεται σε λεπτομερές ιστορικό περιστατικού, την κλινική παρατήρηση και τα αποτελέσματα δοκιμών ειδικής IgE. 

ΕΚΖΕΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (PL01)

Κόστος : 150 ευρώ

ΕΚΖΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (PL02)

Κόστος : 135 ευρώ

 ΕΠΟΧΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ (PL03) 

Κόστος : 90 ευρώ

Χρόνια ρινίτιδα (PL04) 

Κόστος : 105 ευρώ