Γονιδιακός έλεγχος 13 γενετικών και προδιαθεσικών παραγόντων

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Γονιδιακός έλεγχος 13 γενετικών και προδιαθεσικών παραγόντων

Οι 13 γενετικοί και προδιαθεσικοί παράγοντες που ελέγχονται είναι οι εξής:

 • Μετάλλαξη FV Leiden (G1691A, R506Q)
 • Μετάλλαξη FV R (H1299R)
 • Μετάλλαξη G20210A στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την προθρομβίνη (Prothrombin, PTH, Factor II)
 • Μετάλλάξη MTHFR C677T
 • Μετάλλαξη MTHFR Α1298C
 • L αλληλόμορφο της μετάλλαξης V34L στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον παράγοντα ΧΙΙΙ (Factor XIII V34L)
 • Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (Plasminogen Activator Inhibitor 1, PAI-1 4G/5G)
 • Πολυμορφισμός R3500Q στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Β (Apolipoprotein B, Apo B R3500Q)
 • Απολιποπρωτεΐνη Ε
 • Μετάλλαξη στο γονίδιο του β-ινωδογόνου (beta-Fibrinogen, FGB -455G>A)
 • Ισομορφή HPA1b (Human Platelet Antigen 1, HPA1a/b, GpIIIa, integrin beta 3 L33P)
 • Γονίδιο του μετατροπέα της αγγειοτενσίνης – I/D Angiotensin-Converting Enzyme, ACE 287 bp insertion/deletion (I/D)
 • Μετάλλαξη GPIa C807T (HPA5)

180 με ΦΠΑ