Πολλαπλό PCR διερεύνησης λοιμώξεων γαστρεντερικού

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Πολλαπλό PCR διερεύνησης λοιμώξεων γαστρεντερικού

H ανίχνευση αφορά 21 από τους πλέον συχνούς παράγοντες πρόκλησης διαρροικών συνδρόμων που είναι οι κάτωθι:

ΙΟΙ : Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus

ΒΑΚΤΗΡΙΑ : Campylobacter (jejuni-coli-upsaliensis), Salmonella, Shigella
Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile+τοξίνη Α/Β
Vibrio (cholerae, parahaemolyticus, vulnificus)
E.Coli εντεροπροσκολλητικό (EAEC)
E.Coli εντεροπαθογόνο (EPEC),
E.coli εντεροτοξινογόνο (ΕΤΕC)
E.Coli εντεροδιηθητικό (EIEC)
E.Coli (STEC) με ανίχνευση shiga τοξίνης και 0157

ΠΑΡΑΣΙΤΑ : Cryptosporidium, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica
Cyclospora cayetanensis

η εξέταση γίνεται σε δείγμα κοπράνων
η απάντηση δίδεται αυθημερόν

250 με ΦΠΑ