Μοριακός έλεγχος HPV

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Στο διαγνωστικό μας κέντρο χρησιμοποιούμε το cobas® HPV DNA Test. Είναι δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης μόλυνσης από στελέχη HPV αυξημένου κινδύνου (HPV-HR).

Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεται το δείγμα για την εξέταση είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν διενέργειας της δοκιμασίας Παπανικολάου (PAP test, υγρής κυτταρολογίας). Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ακριβώς δείγμα και για την παραπάνω δοκιμασία και για το cobas® HPV test.

Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται μόνο σε γυναίκες και ηλικίας 30 έως 65.Ενδείκνυται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι υψηλής αξιοπιστίας και πραγματοποιείται σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που λειτουργεί με IVD πρωτόκολλα και αντιδραστήρια με διεθνή πιστοποίηση.

Το τεστ ανίχνευσης HPV, ενώ δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει τη δοκιμασία Παπανικολάου, παρουσιάζει πλεονεκτήματα μονομερώς συγκριτικά με αυτή:

  • Έχει υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης των παγκοσμίως συχνότερα εμφανιζόμενων στελεχών HPV υψηλού κινδύνου, με ταυτόχρονο διαχωρισμό των στελεχών 16 και 18. Έτσι περιορίζεται ο αριθμός των παθολογικών περιστατικών που διαφεύγει της ανίχνευσης με τη μονομερή εκτέλεση της κυτταρολογικής μεθόδου
  • Αυξημένη αντικειμενικότητα, καθώς περιορίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας στην επεξεργασία και αξιολόγηση του δείγματος
  • Αυξημένη ειδικότητα , δηλαδή αυξάνεται το ποσοστό των αληθώς αρνητικών αποτελεσμάτων (δηλ. των άνευ κακοήθειας)
  • Αποδίδει αποτελέσματα ταχύτατα
  • Όταν εκτελείται μονομερώς, ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται σε HPV-HR για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό η ασθενής μπορεί να αισθάνεται ήσυχη και να αποφύγει περιττούς επανελέγχους, απολαμβάνοντας οικονομικά και συναισθηματικά οφέλη

ελεγχος

Ο μοριακός έλεγχος HPV περιλαμβάνει:

Ανίχνευση ιού HPV και διαφοροποίηση των στελεχών υψηλού κινδύνου 16-18

Κόστος: 70€

Ανίχνευση και τυποποίηση 37 υποτύπων HPV

Κόστος: 160€