Έλεγχος εξαρτησιογόνων ουσιών

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Έλεγχος εξαρτησιογόνων ουσιών

Επειδή η νόθευση ή η αραίωση του προσκομισθέντος δείγματος (in vitro ή in vivo) μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, εάν υπάρχει υποψία νόθευσης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσω του ελέγχου με τις κατάλληλες δοκιμασίες (οξειδωτικά, κρεατινίνη, ειδικό βάρος και εύρος pH) όπως απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs (Υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ελέγχου ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας).

Αξιολόγηση πιθανής νόθευσης η αραίωσης με μέτρηση κρεατινίνης και ειδικού βάρους των ούρων.

50 με ΦΠΑ