Μυοσίτιδες

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 7:30-14:00 & 17:00-20:00
Σάββατο: 8:00-12:00

Μυοσίτιδες

Η διαγνωστική προσέγγιση των φλεγμονοδών μυοπαθειών αφορά τα εξής:

  • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
  • Κινάση της κρεατίνης (CK)
  • Αλδολάση
  • Ειδικά αντισώματα μυοσίτιδας IgG (MSAs) έναντι πυρηνικών και κυτταροπλασματικών αντιγόνων Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, ΡM/Scl 100, Scl-70

Η παρουσία των ειδικών για τη μυοσίτιδα αυτοαντισωμάτων (MSAs) , σχετίζεται με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες (IIMs) , όπως η πολυμυοσίτιδα (ΡΜ), η δερματομυοσίτιδα (DM), η νεανική δερματομυοσίτιδα (JDM), η σκληροδερμία (Scl) ή του συνδρόμου επικάλυψης PM/SSc.

Ένα σύνδρομο επικάλυψης μεταξύ των δύο κλινικών οντοτήτων έχει περιγραφεί. Οι ασθενείς με σύνδρομο επικάλυψης μπορούν να εμφανίσουν ειδικά Ku ή PM Scl αντισώματα.

100 με ΦΠΑ